Ảnh Thần's cover photo
Ảnh Thần's profile picture
Ảnh Thần

More

mình đăng hình này là để cho mọi người tránh xa cái shop này ra lần trước mình vào shop này đặt 5 cái áo họ bảo với mình là 7-10 ngày có nha mình nói dạ vâng
vậy mà 7 ngày sau họ đưa cho mình hai cái áo cuối cùng trong hai bức ảnh cuối họ bảo là không được kiểm tra hàng trước nhưng họ bảo sẽ 100% không sai sót rồi này kia đến khi mình mở ra xem thì như này luôn tuy 5 cái áo không nhiều tiền ...See more
+2
1
0
0
0

đáng tiết nhỉ ☺☺
6
1
0
0

Hương  Hàn's profile picture
Hương Hàn
Đừng buồn..
Haha
 · Reply · 3 years ago  
00:00
00:00
00:00
4
0
0
0
0