Hoa Phạm's cover photo
Hoa Phạm's profile picture
Hoa Phạm

More

Mùa dịch ở nhà tâm trạng như thế nào các thanh niên:
Ai nhận được combo nào rồi 😆😆:
9
1
0
0

Page Buồn +'s profile picture
Page Buồn +
haha tuổi thơ cái nào cũng nhận
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đó là một bước ngoặc không thể lường trước được
#MuaCORONA
16
12
0
0

View 9 more comments

Nguyễn Bắc's profile picture
Nguyễn Bắc
hi vọng sang năm lại như cũ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Du Hí Phú Yên's profile picture
Du Hí Phú Yên
Khác nhau hoàn toàn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Andy Nguyễn's profile picture
Andy Nguyễn
haha , một trời một vực luôn kkk
Haha
 · Reply · 3 years ago