Phong Lê

More

BLACKPINK tung poster cho single “PINK VENOM” 💓💓💓

0
40
0
Có ai đam mê sen đá như tui không nhỉ?

9
40
0
0
🌈 Những điều thú vị xung quanh chúng ta ~~

135
148
0
0
Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai và...có thật nhiều tiền😁😁

6
38
0
0
𝐏𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐱𝐚̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐮𝐲̉, đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐚̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲.😭 Theo: Thời sự VTV

4
47
0
0
Đ𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐱𝐚̆́𝐧 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐝𝐚̂𝐮 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐱𝐮̛́ 𝐇𝐮𝐞̂́ Đám cưới đã được chuẩn bị xong đâu đấy và kế hoạch cũng lên sẵn sàng, bởi vậy, đôi trẻ ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn mặc bão lụt đưa nhau về chung một nhà Lũ miền Trung đang lên đỉnh điểm, tại các vùng quê, nhiều đám cưới đã chuẩn bị đâu vào đấy, khách cũng đã mời,...
See more

6
49
0
0
Chúc mừng mấy đứa có sinh nhật tháng 10 nhaaa 🍀🍀 Cre: Trà Đào Cam Sả

8
45
0
0
"Tao mập lắm" Một bài rap rất sâu sắc 😂

9
50
0
0
❌𝐗𝐞 𝐦𝐚́𝐲, 𝐱𝐞 𝐡𝐨̛𝐢 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟎𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓-𝟗❌ 👉🏻𝑇𝑇𝑂 - 𝐿𝑢́𝑐 0ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 5-9, 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑜̂ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑥𝑒 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑒 ℎ𝑜̛𝑖 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔...
See more

8
56
0
0
Photos

Videos

  • 122575326_348982309642519_5771337322973389426_n

    11/7/2020

  • 10000000_355623785549468_1057875176021258677_n

    11/3/2020

  • C45550be5df9412b89122b86484bae2a

    10/28/2020

© Hahalolo 2017. All rights reserved