Huynh Stronger's cover photo
Huynh Stronger's profile picture
Huynh Stronger

More

Thích cảm giác vắng vẻ như thế này.
6
2
0
0

Nguyễn Minh Thiện's profile picture
Nguyễn Minh Thiện
đều hơi buồn nhờ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Hoai's profile picture
Nguyễn Hoai
E xinh e đứng 1 mình vẫn xinh :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Có một người bạn thân để lê la những góc vắng. Rồi về với chính mình.... Cũng tốt.
+1
10
3
0
0

Thắm Tròn's profile picture
Thắm Tròn
CHỉ ước có vậy :D
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Su Su Le's profile picture
Su Su Le
èo èo, hp nhưng mà thiếu khẩu trang nha 2 ac :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
    Huynh Stronger's profile picture
    Huynh Stronger
    Su Su Le bạn thân là con gái, khẩu trang chụp xong là deo vào ngay ak bạn. hi
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
Phan Thị Thu Hường's profile picture
Phan Thị Thu Hường
có người bạn thân để đi lê la cùng là sướng rồi đó c
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Một ngày chỉ có thế thôi!
7
4
0
0

View 1 more comment

Nấm Đông Cô's profile picture
Nấm Đông Cô
giờ ở nahf tránh dịch cũng chỉ có vậy thôi c ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Kiều Tú Chii's profile picture
Nguyễn Kiều Tú Chii
da chị đẹp ghê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Góc Giải Trí's profile picture
Góc Giải Trí
nhẹ nhàng, đơn giản bạn ha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1