Thị Linh's cover photo
Thị Linh's profile picture
Thị Linh

More

view tàm tạm
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Nguyễn Văn Hùng's profile picture
Nguyễn Văn Hùng
đi đâu vậy bạn?
Haha
 · Reply · 3 years ago  
quê mình An Giang. Còn bạn?
+2
13
7
0
0

View 4 more comments

Nguyễn Thạnh Anh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Hữu Tùng's profile picture
Hữu Tùng
Tây Ninh nay có nhiều chỗ đẹp quá nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Tod Hudson's profile picture
Tod Hudson
chùa nào mà đẹp thế bạn?
Haha
 · Reply · 3 years ago