Chế Phúc's cover photo
Chế Phúc's profile picture
Chế Phúc

More

Chỉ có vậy thôi
2
1
0
0

Trương Thị Nhân's profile picture
Trương Thị Nhân
khiếp thật
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Ngày nào cũng vậy
2
0
0
0

Có lẽ là chân lý cuộc sống
1
0
0
0