Bê Đạt

More

Thật đáng ngạc nhiên rằng ai đó có thể làm trái tim bạn tan vỡ, ấy vậy mà bạn vẫn yêu người ấy với từng mảnh nhỏ 🤗

2
6
0
0
Gió vẫn thổi, xuyên qua miền kí ức Phút giây này, lồng ngực cảm thấy đau!!

5
12
0
0
Nếu một ngày em không quan tâm anh nữa, cuộc sống sẽ đơn giản hơn biết bao🤣

11
18
0
0