Jonh Ny Nguyễn's cover photo
Jonh Ny Nguyễn's profile picture
Jonh Ny Nguyễn

More

Tôi đang gửi cho bạn 1π! Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 10 triệu thành viên trên toàn thế giới. Để nhận Pi của bạn, nhấp vào liên kết này https://minepi.com/nguyentang1995 và sử dụng tên người dùng là (nguyentang1995) làm mã mời của bạn.

Pi Network

https://minepi.com
3
0
0
0

Tôi đang gửi cho bạn 1π! Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 10 triệu thành viên trên toàn thế giới. Để nhận Pi của bạn, nhấp vào liên kết này https://minepi.com/nguyentang1995 và sử dụng tên người dùng là (nguyentang1995) làm mã mời của bạn.

Pi Network

https://minepi.com
2
0
0
0

00:00
00:00
00:00
42
3
0
0
0

Nguyễn Thị Mỹ Hoa's profile picture
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
kiểu xe gì cũng có a nhỉ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Đinh Nhật Nam's profile picture
Đinh Nhật Nam
làm cái clip nhìn hơi bị chóng mặt
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Nguyễn Vân (Cô Hai)'s profile picture
Nguyễn Vân (Cô Hai)
sao mà nhiều loại xe thế, anh giàu quá đi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1