Bùi Thị Hợp's cover photo
Bùi Thị Hợp's profile picture
Bùi Thị Hợp

More

nhậu đê 🍻
+8
135
8
0
0

View 5 more comments

Bùi Trâm's profile picture
Bùi Trâm
haha, nhạu coca hay là nhậu pepsi :3
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Văn Giang's profile picture
Nguyễn Văn Giang
biết nhậu không mà nói hoành tráng thế kaka
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Truong Thanh Tung's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
em xẽ chờ anh
dù biển xanh kia có cạn khô
dù qua thêm bão kiếp
em vẫn xẽ chờ
❤❤❤
+15
19
13
0
0

View 10 more comments

Nguyễn Hoai's profile picture
Nguyễn Hoai
Cap hơi sai sai nha cô gái
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Christopher Nolan's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Vũ Phương Thanh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
i love you
+15
19
7
0
0

View 4 more comments

LInh Lan's profile picture
LInh Lan
chào 2 chị em nè. dễ thương quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Thái Sơn's profile picture
Thái Sơn
2 chị em nhà này cưng quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần Thanh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1