An An Phạm
An An Phạm

More

Anh thấy yếu.... yêu em nhé 🥰🥰

13
69
0
0
🌿 Phàm đã là Nhân. Tham sân si đầy đủ. Chúng ta không truy cầu việc hóa thân thành Bồ Tát, cũng không mong mỏi việc giác ngộ viên mãn trong một sớm một chiều. Chỉ cần sống, làm việc, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ. Không làm hại người, không làm hại đời, không tiểu nhân so bì ti bỉ, không mưu hèn kế bẩn đố kị thiệt hơn. ... Người sống như thế tuy không phải là...
See more

23
82
0
0
Thèm 1ly cocktail và ... mấy con bạn nữa 😔😔😔😔

13
71
0
0
Tụi em bận áo Trắng liệu anh có say..Nắng hok nà😉😉

3
63
0
0
Mặc áo Hồng chứng tỏ tụi em....đã có chồng á!😋

55
123
0
0
X'max🎅☃️

72
137
0
0
Haizzz, ngày xưa ghê gớm, giờ bớt gớm nhưng nhậu vẫn ghê nha nha!!

6
67
0
0
Đà Lạt mùa này....lắm những cơn mưa 💓💓

133
194
0
0
Đầu cá Sấu nướng, nhậu bao phê nhìn thì bao ghê😄😄😄

1
60
0
0
Có 2 thùng 5 đứa, ít mà ta🤔

39
106
0
0