Thủy My's cover photo
Thủy My's profile picture
Thủy My

More

NGỦ CÙNG SÓI
Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm
------------ Review ---------------
Cứ nhắc đến loài sói là nhắc đến sự giảo hoạt, ranh ma, mưu lợi và độc đoán. Tôi đọc tác phẩm này từ năm mười năm tuổi, những cảm nhận chân thực vẫn còn nguyên vẹn khi lần đầu tiếp xúc với một nền văn hóa lạ kì, nơi cha và con gái có thể trở thành vợ chồng, nơi một tâm hồn đen tối có thể cải tà quỳ chính chỉ vì y...See more
+1
0
0
0

NGỦ CÙNG SÓI
Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm
------------ Review ---------------
Cứ nhắc đến loài sói là nhắc đến sự giảo hoạt, ranh ma, mưu lợi và độc đoán. Tôi đọc tác phẩm này từ năm mười năm tuổi, những cảm nhận chân thực vẫn còn nguyên vẹn khi lần đầu tiếp xúc với một nền văn hóa lạ kì, nơi cha và con gái có thể trở thành vợ chồng, nơi một tâm hồn đen tối có thể cải tà quỳ chính chỉ vì y...See more
+1
0
0
0

NGỦ CÙNG SÓI
Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm
------------ Review ---------------
Cứ nhắc đến loài sói là nhắc đến sự giảo hoạt, ranh ma, mưu lợi và độc đoán. Tôi đọc tác phẩm này từ năm mười năm tuổi, những cảm nhận chân thực vẫn còn nguyên vẹn khi lần đầu tiếp xúc với một nền văn hóa lạ kì, nơi cha và con gái có thể trở thành vợ chồng, nơi một tâm hồn đen tối có thể cải tà quỳ chính chỉ vì y...See more
+1
0
0
0