Bùi Quang Bảo's cover photo
Bùi Quang Bảo's profile picture
Bùi Quang Bảo

More

Chấm nhẹ
00:00
00:00
00:00
5
2
0
0
0

Lê Gô's profile picture
Lê Gô
cho em hỏi này là ở đâu vậy ạ ?
Haha
 · Reply · 3 years ago  
    Bùi Quang Bảo's profile picture
    Bùi Quang Bảo
    Ở xã cát tiến - quy nhơn bình định
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
Vitamin Gái Xinh's profile picture
Vitamin Gái Xinh
ở đâu có cái tượng to ghê:)
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Bạn cảm thấy thế nào ?
00:00
00:00
00:00
1
1
0
0
0

Var Thành Đạt's profile picture
Var Thành Đạt
nghe tâm trạng lắm :v
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Cảm thấy mình quá nhỏ bé
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Vũ Trụ Indie's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1