Quốc Tuấn's cover photo
Quốc Tuấn's profile picture
Quốc Tuấn

More

Ta hay chê cuộc đời méo mó
sao ta không tròn ngay tự trong Tâm💖
6
2
0
0

Trần Uyên's profile picture
Trần Uyên
tâm tròn tự khắc đời sẽ đẹp
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Hoàng Châu's profile picture
Hoàng Châu
Cũng là một ý tưởng nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
anh thợ ngày nào của Đà lạt giờ chỉ là ký ức 💖
3
2
0
0

Lily Thanh's profile picture
Lily Thanh
hơi bị ngầu nha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Quốc Tuấn's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago