Phi Hùng's cover photo
Phi Hùng's profile picture
Phi Hùng

More

Tí nữa thì méo mồm😂😂😂😂
00:00
00:00
00:00
4
3
0
0
0

Dương Hoàng Bảo My's profile picture
Dương Hoàng Bảo My
nhìn thấy quê quá chừng :))
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Phi Hùng's profile picture
  Phi Hùng
  hhaah, may là chưa ai tháy
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
K h ó c's profile picture
K h ó c
cú đó đau à 😂
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Phi Hùng's profile picture
  Phi Hùng
  đâu tê tái luôn ấy chứ
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Mai Dung's profile picture
Mai Dung
ai bảo cái tội chơi ngu này
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Phi Hùng's profile picture
  Phi Hùng
  hhhaa, thấy cung tội mà thôi cũng kẹ
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
  1
Xem mà tức giùm 2 bạn ngồi trên luôn á:))
00:00
00:00
00:00
9
12
0
0
0

View 9 more comments

Nguyễn Nghĩa's profile picture
Nguyễn Nghĩa
Ai chơi khôgn. Mình tình nguyện làm bạn áo tím :))
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiii's profile picture
Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiii
chơi vậy ai chơi lại trời
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trần Bibi's profile picture
Trần Bibi
chơi vậy quạo nha
chơi vậy quạo nha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Phi Hùng's profile picture
Phi Hùng
is feeling  
relaxed
Nhìn 2 ông này chơi cũng thấy vui rồi
00:00
00:00
00:00
7
8
0
0
0

View 5 more comments

Ngọc Băng's profile picture
Ngọc Băng
Toàn cây hài k à, cười mỏi miệng :)))
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Phi Hùng's profile picture
  Phi Hùng
  đúng quá chứ lị
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Trần Phương's profile picture
Trần Phương
chỉ cần 2 ông chung show là tui nói banh luôn sân khấu người ta ơ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Phi Hùng's profile picture
  Phi Hùng
  cười đã luôn hỉ
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Khôngchobiếttên Để Cmtdạo ChứNgườiquen Thấyquêlắm's profile picture
Khôngchobiếttên Để Cmtdạo ChứNgườiquen Thấyquêlắm
gì chứ dương lâm mà gặp quang trung là banh nóc cái show mà haha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Phi Hùng's profile picture
  Phi Hùng
  quá chuẩn luôn nè
  Haha
   · Reply · 2 years ago