Trần Hải's cover photo
Trần Hải's profile picture
Trần Hải

More

Trần Hải's profile picture
Trần Hải
is feeling  
amused
Cũng muốn có ny để đi du lịch như nay😊😊
00:00
00:00
00:00
6
3
0
0
0

Thanh Nhã's profile picture
Thanh Nhã
chủ yếu kiếm ny đã
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Tips PhốiĐồ Và Chụp Ảnh's profile picture
Tips PhốiĐồ Và Chụp Ảnh
thích thì kiếm 1 em thôi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Tuyết Mai's profile picture
Nguyễn Tuyết Mai
ước mơ như vậy thôi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Định đi du lịch thì Cô Vy không cho:(((
00:00
00:00
00:00
13
9
0
0
0

View 6 more comments

Ngọc Mai's profile picture
Ngọc Mai
đang chuẩn bị dành tiền thì lại ở nhà
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Trần Hải's profile picture
  Trần Hải
  hết dịch đi du lịch đc mf
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Hoạt Hình Hưng's profile picture
Hoạt Hình Hưng
Không ai muốn dịch cả, mình cũng vậy, mất công lên lịch cho một hành trình
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Trần Hải's profile picture
  Trần Hải
  để sau dịch thì triển liền
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Đức Cường's profile picture
Đức Cường
May là chưa đi đấy, còn ở nhà là còn hên
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Trần Hải's profile picture
  Trần Hải
  cũng may mắn nhỉ
  Haha
   · Reply · 2 years ago