Thanh Anna's cover photo
Thanh Anna's profile picture
Thanh Anna

More

Thanh Anna's sites

Bác Grab mở đường cho xe cấp cứu, hành động đẹp quá ❤❤❤
00:00
00:00
00:00
9
3
0
0
0

Nguyễn Trần Thiên Di's profile picture
Nguyễn Trần Thiên Di
Thấy mà ấm lòng
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trần Vinh's profile picture
Trần Vinh
tuyệt vời quá luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoàng Thảo Nhi's profile picture
Hoàng Thảo Nhi
Tự hào người Viêt
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1 chút nhảy nhót cho thứ 2 đầy năng động nhé bà con 👌
00:00
00:00
00:00
5
5
0
0
0

View 2 more comments

Phương Linh's profile picture
Phương Linh
điệu nhảy huyền thoại quá ha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Thanh Anna's profile picture
  Thanh Anna
  nhìn ông nhảy mà thấy yêu đời
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Hài Bóng Đá's profile picture
Hài Bóng Đá
ôi những bước nhảy làm anh nhớ lại các quán bar thời bao cấp quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Thanh Anna's profile picture
  Thanh Anna
  đúng anh ạ, chỉ nhớ hồi xưa được cha mẹ dẫn đến các quán này thấy toàn người tây k à
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Acclậprađể nhắcnhở ngườimập giảmcân mỗingày's profile picture
Acclậprađể nhắcnhở ngườimập giảmcân mỗingày
nhảy xong liệu còn sức đi làm không nè, hăng say quá mà
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hội diễn xiếc chuyên nghiệp !!!
00:00
00:00
00:00
22
10
0
0
0

View 7 more comments

Lan Bơ's profile picture
Lan Bơ
Nguy hiểm quá vậy trời
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nghĩa Trần's profile picture
Nghĩa Trần
cái que đó là gì vậy mn nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thanh Tâm's profile picture
Thanh Tâm
làm ba cái trò gì đâu không
Haha
 · Reply · 3 years ago