Bảo Chung's cover photo
Bảo Chung's profile picture
Bảo Chung

More

Bảo Chung's sites

Môn võ bá đạo nhất Việt Nam
00:00
00:00
00:00
6
4
0
0
0

View 1 more comment

Khánh Ngọc's profile picture
Khánh Ngọc
ủa rồi tập võ chi mà đùg cái té hết dị
Haha
 · Reply · 3 years ago  
    Trần Đình Nguyên's profile picture
    Trần Đình Nguyên
    chắc là đang diễn thôi, tui nghĩ vyậ á
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
Quỳnh Giao's profile picture
Quỳnh Giao
chắc là diễn rồi đấy, chứ sao tập võ mà yếu xìu như vậy được
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Luong Theanh's profile picture
Luong Theanh
vơ lồn trâu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Mỗi chiều đi làm về belike 😆😆
00:00
00:00
00:00
3
3
0
0
0

L T Linh's profile picture
L T Linh
tay lái lụa là đây chứ đâu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thu Thảo's profile picture
Thu Thảo
lạng lách đánh võng kinh quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiii's profile picture
Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiii
nhìn thấy mà run tay luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Có a nào hút Hero k tahhhh
00:00
00:00
00:00
0
0
0
0
0