Trần Hùng's cover photo
Trần Hùng's profile picture
Trần Hùng

More

Trần Hùng's site (30)

Trần Hùng's profile picture
Trần Hùng updated cover photo
3
0

Trần Hùng's profile picture
Trần Hùng updated profile picture
3
0

Đau thương vẫn còn đó 😥😥
TÌM THẤY THÊM MỘT THI THỂ, CÁC VẬT DỤNG CỦA CÔNG NHÂN RÀO TRĂNG 3
---------------------
🏃 Thi thể này được tìm thấy chiều nay, dưới lòng sông Rào Trăng ở khu vực sạt lở, đoạn dưới chân đập nhân tạo vừa mới nắn dòng để phục vụ công tác tìm kiếm.
🏃Ngoài ra, lực lượng cứu cứu nạn còn phát hiện thêm các đồ vật nghi là các vật dụng của công nhân Rào Trăng 3 như khung sắt, mái tôn, ván nằm và vật dụn...See more
3
1
0

Thắm Trần's profile picture
Thắm Trần
Mong sớm tìm được hết các nạn nhân, tất cả cũng vì cơm áo gạo tiền
Haha
 · Reply · 3 years ago