Ken Ken's cover photo
Ken Ken's profile picture
Ken Ken

More

Ken Ken's sites

Trận đánh gay cấn giữa thời COVID ✅
👉Đối thủ của shipper trong trận này chính người người mua hàng phương thức CoD.
--------------------
Cre; on pic
4
2
0

Bích Đào's profile picture
Bích Đào
haaaa tưởng đi đánh trận ko há trời
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Trần Ny's profile picture
Trần Ny
k hiểu chi hết ad
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19
𝑇𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 24-7, 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 3 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 58 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑜̛̉ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19.
...See more
5
0
0

Như thế mới gọi là đàn ông
00:00
00:00
00:00
10
5
0
0
0

View 2 more comments

Phạm Quốc Bình's profile picture
Phạm Quốc Bình
mang một đôi tất để nguyên cả tuần :) có thật
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Khuê Bé's profile picture
Khuê Bé
đúng cho mấy bạn nam mà
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Văn Hùng's profile picture
Nguyễn Văn Hùng
đàn ông còn có người này người kia mà ? sao toàn điểm xấu của đàn ông k vậy
Haha
 · Reply · 3 years ago