Trần Nhi's cover photo
Trần Nhi's profile picture
Trần Nhi

More

Trần Nhi's sites

𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19
𝑇𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 24-7, 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 3 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 58 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑜̛̉ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19.
...See more
4
1
0

Nguyệt Hà's profile picture
Nguyệt Hà
quá đáng sợ luôn á, tình hình này thì còn lâu mới chấm dứt được á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Mỗi lần chị hát chị lại khóc
00:00
00:00
00:00
13
9
0
0
0

View 6 more comments

Tôn Thất Trung Hậu's profile picture
Tôn Thất Trung Hậu
mình nghe àm cũng thương xót giúp c
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phan Khải's profile picture
Phan Khải
chị hát như hát cuộc đời c vậy ai hát lại chị
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bình An's profile picture
Bình An
chị ơi , sao nghe đứt từng khúc ruột vậy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nó trả lời đúng mà thầy
00:00
00:00
00:00
6
2
0
0
0

Phạm Quốc Bình's profile picture
Phạm Quốc Bình
phải cưới trc là đúng rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lan Linh's profile picture
Lan Linh
xuka bảo chỉ có chuẩn
Haha
 · Reply · 3 years ago