Oanh Mộng's cover photo
Oanh Mộng's profile picture
Oanh Mộng

More

Oanh Mộng's site (2)

𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19
𝑇𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 24-7, 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 3 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 58 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑜̛̉ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19.
...See more
1
0
0

Có đám bạn lầy hết sức
00:00
00:00
00:00
13
8
0
0
0

View 5 more comments

Hải Triều's profile picture
Hải Triều
mấy cô bạn cứ giỡn như thế này cô dâu không vui nha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bùi Tú's profile picture
Bùi Tú
chị em ntn hèn j anh em chúng tôi ế dài dài
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Tây's profile picture
Nguyễn Tây
nghe lấy ck là sợ vậy đó hả :)))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Chơi nghịch. Anh đâu dễ bị dụ
00:00
00:00
00:00
16
12
0
0
0

View 9 more comments

Thanh Huyền's profile picture
Thanh Huyền
haha hài nhất cái ông hóng hớt ấy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phạm Xuân Mạnh's profile picture
Phạm Xuân Mạnh
anh rất tỉnh và đẹp trai
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thái Sơn's profile picture
Thái Sơn
cônng nhận thanh niên này cứng phết
Haha
 · Reply · 3 years ago