Nguyễn thị Hà Trang's cover photo
Nguyễn thị Hà Trang's profile picture
Nguyễn thị Hà Trang

More

Xin chào các bạn!
Mình đang làm khóa luận tốt nghiệp và đang Rất Rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Xin các bạn giành ra chỉ ít phút điền vào phiếu khảo sát giúp mình nha!!
Mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người!!

Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng xã hội du lịch Hahalolo đến quyết định lựa chọn điểm đến Hội An của khách du lịch nội địa

https://forms.gle
5
12
2
0

View 9 more comments

nam nguyễn's profile picture
nam nguyễn
rồi nha bạn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn thị Hà Trang's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
nguyễn Thông's profile picture
nguyễn Thông
rồi nha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn thị Hà Trang's profile picture
Nguyễn thị Hà Trang updated cover photo
3
1

Nguyễn Huyền's profile picture
Nguyễn Huyền
Nhớ Ninh Bình quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn thị Hà Trang's profile picture
Nguyễn thị Hà Trang updated profile picture
4
0