Nguyễn Rốt's cover photo
Nguyễn Rốt's profile picture
Nguyễn Rốt

More

Nguyễn Rốt's sites

Sắp thành bộ xương khô rồi bà con cô bác ơi
Nhanh quá nhanh luôn 😭
#CaTung
5
1
0

Nguyễn Văn Hùng's profile picture
Nguyễn Văn Hùng
buồn của ai
buồn của ai
Haha
 · Reply · 2 years ago  
can tâm tình nguyện
Vợ chồng hạnh phúc nhất là..
7
2
0

Nam Nguyễn's profile picture
Nam Nguyễn
mình là một người như vậy, tiếc là vẫn chưa tìm dc một nửa
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trần Bảo Ngọc's profile picture
Trần Bảo Ngọc
Nói thì dễ lắm
Haha
 · Reply · 2 years ago  
nghe thì có vẻ cay đấy nhưng mà lại bảo sai đi 😈
𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮́𝐜 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐨̂𝐢 𝐦𝐚́𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐨̀ 𝐌𝐢𝐧𝐨 𝐑𝐚𝐢𝐨𝐥𝐚, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐨𝐠𝐛𝐚 🤣
4
1
0

Trần Quốc Khánh's profile picture
Trần Quốc Khánh
shut up đi ông =))))
Haha
 · Reply · 2 years ago