Ảnh bìa của Nguyễn Rốt
Ảnh đại diện của Nguyễn Rốt
Nguyễn Rốt

Thêm

Site của Nguyễn Rốt (55)

Sắp thành bộ xương khô rồi bà con cô bác ơi
Nhanh quá nhanh luôn 😭
#CaTung
5
1
0

Ảnh đại diện của Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
buồn của ai
buồn của ai
Haha
 · Trả lời · 2 năm trước  
can tâm tình nguyện
Vợ chồng hạnh phúc nhất là..
7
2
0

Ảnh đại diện của Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
mình là một người như vậy, tiếc là vẫn chưa tìm dc một nửa
Haha
 · Trả lời · 2 năm trước  
Ảnh đại diện của Trần Bảo Ngọc
Trần Bảo Ngọc
Nói thì dễ lắm
Haha
 · Trả lời · 2 năm trước  
nghe thì có vẻ cay đấy nhưng mà lại bảo sai đi 😈
𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮́𝐜 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐨̂𝐢 𝐦𝐚́𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐨̀ 𝐌𝐢𝐧𝐨 𝐑𝐚𝐢𝐨𝐥𝐚, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐨𝐠𝐛𝐚 🤣
4
1
0

Ảnh đại diện của Trần Quốc Khánh
Trần Quốc Khánh
shut up đi ông =))))
Haha
 · Trả lời · 2 năm trước