Hạnh Phương's cover photo
Hạnh Phương's profile picture
Hạnh Phương

More

Hạnh Phương's site (3)

Làm thế nào để xem lại các hình ảnh, video, tập tin, liên kết, trong cuộc trò chuyện

Làm thế nào để xem lại các hình ảnh, video, tập tin, liên kết, trong cuộc trò chuyện

YOUTUBE.COM
1
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
để mình thử xem nha
Haha
 · Reply · 4 months ago  
Làm thế nào để thêm địa điểm check-in trên MXH Du lịch Hahalolo?

Làm thế nào để thêm địa điểm check-in trên MXH Du lịch Hahalolo?

YOUTUBE.COM
1
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
dễ quá nè
Haha
 · Reply · 4 months ago  
"phải mất bao lâu nữa thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình?"
3
1
0
0

Thu Thảo's profile picture
Thu Thảo
đến khi nào đủ tổn thương rồi sẽ biết
Haha
 · Reply · 7 months ago