Vy Vy
Vy Vy

More

Mình chỉ muốn chia sẻ 1 chút thời cấp3 đã qua thôi ạ Có lẽ năm nay là năm cuối cùng mình chủ động kêu gọi các bạn cùng lớp hồi c3 của mình! Có ai hiểu cảm giác này không ạ...! Cre: Hoàng Đăng

3
30
0
0
Nó ở cái tầm VIP rồi ấy 😎

4
28
0
0
Ai thèm không nà ☺️☺️☺️

1
31
0
0
Khi có ai đó khen be like 😔😔

17
33
0
0