Ngọc Mai's cover photo
Ngọc Mai's profile picture
Ngọc Mai

More

Ngọc Mai's sites

Dăm ba cái tết khiến mình phát mệt
4
1
0
0

Lê Viết Hoàng's profile picture
Lê Viết Hoàng
vậy thôi đừng ăn tết nữa
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19
𝑇𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 24-7, 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 3 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 58 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑜̛̉ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19.
...See more
2
0
0

Cưới rồi cũng không nhớ mình đã có chồng.👌👌👌
00:00
00:00
00:00
23
11
0
0
0

View 8 more comments

Huy Ngô's profile picture
Huy Ngô
Đúng là diễn, làm gì có chuyện quên kiểu đó
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đói Quá Không Ngủ Được's profile picture
Đói Quá Không Ngủ Được
trend này hơi cũ haha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Tây's profile picture
Nguyễn Tây
mấy chị em não cá vàng thiệt chớ
Haha
 · Reply · 3 years ago