Bích Phương's cover photo
Bích Phương's profile picture
Bích Phương

More

Bích Phương's profile picture
Bích Phương updated cover photo
17
4

View 1 more comment

Trang Mỹ's profile picture
Trang Mỹ
hahah, lúc nào cũng tính trước cuối cùng chẳng đồng nhất được ý kiến
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hiddleston Tom's profile picture
Hiddleston Tom
7 sắc cầu vòng mới chịu :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Khanglangthang dànhnhiềuthời gian commentdạo's profile picture
Khanglangthang dànhnhiềuthời gian commentdạo
đúng thiệt là con gái lúc nào cũng rắc rối
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bích Phương's profile picture
Bích Phương updated profile picture
21
5

View 2 more comments

Hiddleston Tom's profile picture
Hiddleston Tom
Xoay qua coi nà :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lê Gô's profile picture
Lê Gô
e xinh như này ko biết đã có người yêu chưa hiihi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lou Trang's profile picture
Lou Trang
bạn chụp ảnh nhìn thần thái nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago