Quảng Văn's cover photo
Quảng Văn's profile picture
Quảng Văn

More

Mom : hộp hạt dẻ cười qua tao mua để đón tết đâu r ?
Tôi :?
22
1
0
0

Nguyễn Cẩm Vân's profile picture
Nguyễn Cẩm Vân
gòi đó hỏi sao nui hỏng tốn
Haha
 · Reply · 2 months ago  
Đố khó nhau vậy
67
1
0
0

Thắng Nguyễn's profile picture
Thắng Nguyễn
tên cầu đó bạn ơi
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Đứng trước biển...tôi đã nhận ra được một điều : Đừng bao giờ cố gắng hỏi một người xem người ta có yêu mình không ???
00:00
00:00
00:00
6
4
0
0
0

View 1 more comment

Cao Bình Minh's profile picture
Cao Bình Minh
vì không ai trả lời bạn đâu nhé
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nghĩa Trần's profile picture
Nghĩa Trần
đây là hoàng hôn hay bình minh nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyên Lê's profile picture
Nguyên Lê
có một tình yêu bất tận với biển
Haha
 · Reply · 3 years ago