Nguyễn Thiên Thanh's cover photo
Nguyễn Thiên Thanh's profile picture
Nguyễn Thiên Thanh

More

CẢ NHÀ LƯU LẠI KHI CẦN
LƯƠNG Y : VÕ HOÀNG YÊN
61. Trời lạnh áp huyết vọt lên
Ngâm chân Gừng, Muối hoả liền thoái lui.
62. Rét run, tái mặt, thâm môi
Giã cho uống nước Gừng tươi ấm dần....See more
35
3
7
0

Le Phu's profile picture
Le Phu
chưa thử nên ko biết có hiệu quả ko
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tiểu Ngọc's profile picture
Tiểu Ngọc
Có tin tưởng được ko
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Đo Quốc tuan's profile picture
Đo Quốc tuan
Sẽ thử áp dụng vài bài xem sao
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Ba mẹ e làm tài chính
Nếu cần vay thính thì về nhà e 😂
12
5
0
0

View 2 more comments

Nguyễn Thiên Thanh's profile picture
Nguyễn Thiên Thanh updated cover photo
24
4

View 1 more comment

Dao Ha's profile picture
Dao Ha
xinh quá bạn gì ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Xuyến Lê's profile picture
Xuyến Lê
đi đâu mà tươi như hoa vậy bạn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Xê Dịch Đi Nào's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1