Thư Nam's cover photo
Thư Nam's profile picture
Thư Nam

More

💰💰 Lương Tháng Không Về
💸💸💸 Cô Thắm không về thì còn cô Liễu, cô Mai,... chứ "Lương Tháng Không Về" thì cô chủ nhà đuổi sml chứ đùa 🙃
-------
Nguồn: Xalonreal
00:00
00:00
00:00
5
2
0
0
0

Bích Đào's profile picture
Bích Đào
A lương ơi giờ này a dag nơi đâu😂😂😂
A lương ơi giờ này a dag nơi đâu😂😂😂
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoàng Ngọc Tiênn's profile picture
Hoàng Ngọc Tiênn
15 ngày nữa lương về dài như 15 năm :((
15 ngày nữa lương về dài như 15 năm :((
Haha
 · Reply · 3 years ago  
    Hạnh Phương's profile picture
    Hạnh Phương
    Tr má nằm đợi tn ngân hàng kkk, y chang xog r trong túi ngày cuối tháng còn dc 1k chắc chết 😂😂
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
😲😲😲 Cách Để Có Phòng Riêng Trong Công Ty !!
🤜🏻🤛🏻 Vừa tiện tạo phòng vừa ngủ trưa 🤧🤧🤧
-------------
Nguồn: 1001 Chuyện Công Sở
00:00
00:00
00:00
6
3
0
1
0

Bích Đào's profile picture
Bích Đào
tôi đã thử làm và bị đuổi việc
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoàng Ngọc Tiênn's profile picture
Hoàng Ngọc Tiênn
sếp t ngay lúc này
sếp t ngay lúc này
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bình Luận dạo's profile picture
Bình Luận dạo
Cứ phải màu tím để khẳng định mới chịu @.@
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tôi Mối Sáng Nỗ Lực Đi Làm
Trông có chán hông 🤧🤧🤧
-------------
Nguồn: Cô Ấy Nói
00:00
00:00
00:00
7
4
0
0
0

View 1 more comment

Điều nhỏ xíu xiu's profile picture
Điều nhỏ xíu xiu
Mọi người cho mình hỏi đây là con gì vậy 😮
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lê Quỳnh Thy's profile picture
Lê Quỳnh Thy
hú hồn. mới nhìn còn tưởng con Zombie k á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hạnh Phương's profile picture
Hạnh Phương
Đây là hình ảnh t khi đi thực tập làm buồng 8 tiếng về 😌
Đây là hình ảnh t khi đi thực tập làm buồng 8 tiếng về 😌
Haha
 · Reply · 3 years ago