Thanh Nga's cover photo
Thanh Nga's profile picture
Thanh Nga

More

Thanh Nga's sites

Mai Ly's profile picture
Mai Ly
is feeling  
wonderful is with Duy Lân, Hoàng Trấn Mẫn and 38 others
❌Sau cơn mưa trời lại sáng🌧🌧🌧
Mà sau 1 THÁNG eo lại thon🤗🤗🤗
Không cần nói nhiều ..😱😱😱
...See more
42
6
0
0

View 3 more comments

Vũ Ánh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Vũ Ánh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Vũ Ánh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Mai Ly's profile picture
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Chúng ta 'được' gì sau đại dịch?
-------------------------
cre: cuoi.tuoitre.vn
24
15
0
0

View 12 more comments

Vũ Ánh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Vũ Ánh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Vũ Lam 's profile picture
Vũ Lam
chúc bạn nhiều niềm vui 😊
chúc bạn nhiều niềm vui 😊
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Chỉ mong con số này sẽ dừng lại , trả lại ánh sáng bình yên cho toàn Thế Giới !
---------------------------------
Cre: BYT
14
6
0
0

View 3 more comments

Đình Qúy's profile picture
Đình Qúy
mong sao thế giới không còn dịch nữa
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Thanh Nga's profile picture
  Thanh Nga
  mình cũng mong như vậy
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Ngọc Anh's profile picture
Ngọc Anh
mong tất cả đều bình yên
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Thanh Nga's profile picture
  Thanh Nga
  cảm ơn bạn ạ
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Phong Lê's profile picture
Phong Lê
Mong là dịch sẽ sớm qua đi
Haha
 · Reply · 3 years ago