Anh Minh
Anh Minh

More

Anh Minh's sites (1)

Sau khi anh rời đi mọi thứ xung quanh em vẫn thế, chỉ là em lại chẳng thể yêu ai nhiều đến như vậy..

1
85
0
0
𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 1991 ------ 𝑨̉𝒏𝒉: 𝑯𝒂𝒏𝒔-𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑮𝒓𝒖𝒎𝒑𝒆

27
127
0
0
❎𝐒𝐞𝐭 𝐤𝐞̀𝐨 đ𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 "𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐀́𝐧𝐡 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐀́" ❎ ➡️ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛𝑛 36ℎ𝑎, 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑉𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 9 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐺𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛 𝐵𝑦 𝑇ℎ𝑒 𝐵𝑎𝑦 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎...
See more

15
121
0
0
𝑪𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂́𝒕 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒏𝒂̀𝒚.🌿🌿 ------ 𝐶𝑟𝑒: Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛

11
110
0
0
❎𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐨̣̂❎ 𝑻𝑷 𝑯𝑪𝑴 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒂𝒎 𝒃𝒐̣̂ 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉, 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒖𝒚 𝒕𝒐̂́𝒊 đ𝒂 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒕𝒊̉𝒏𝒉. 👉Ngày 28/6, tại Tây Ninh, UBND TP HCM phối hợp với tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị phát triển du lịch vùng Đông...
See more

10
100
0
0
SÀI GÒN VÀ NHỮNG TÌNH HUỐNG KHIẾN BẠN GẶP PIKACHU 😂 1. Là khi bạn đang bon bon trên đường Lãnh Binh Thăng với tư tưởng, đây là một con đường hai chiều. 2. Là bạn nghĩ rằng, quẹo trái thì xi-nhan là đúng rồi chứ quẹo phải thì cần gì và bạn quẹo từ đại lộ Đông – Tây vào Võ Văn Kiệt. Hôm ấy, màu vàng nhiều hơn mọi ngày....
See more

7
96
0
0
NÀO MÌNH CÙNG ĐI CHILL THÔI...💃🕺 List các series chill cho các mems quẩy cùng đám bạn nhé, Lên hẹn thôi các homie ❤️ 1. BEAR TẦNG HẦM 214B. Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1...
See more

6
94
0
0
𝐂𝐡𝐨̛̣ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 – nơi lưu giữ ký ức thời ““𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̀ 𝐚𝐧𝐡” ❤
𝑶̛̉ 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒖 𝒄𝒉𝒐̛̣ đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒂̣𝒊 đ𝒐́ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐́𝒏 đ𝒐̂̀ 𝒄𝒖̃ 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 “𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉” 𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐́𝒏 đ𝒐̂̀ đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒐̛ 𝒂̂́𝒖. 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒊 𝒕𝒊̀𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝑫𝒂̂𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒉 – 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏...
View more

13
114
0
0
𝓢𝓪̀𝓲 𝓖𝓸̀𝓷 𝓼𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓾̛𝓸̛́𝓬 💦💦💦 ------ 𝘊𝘳𝘦: 𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯

19
127
1
0