Nguyễn Thị Yến Linh
Nguyễn Thị Yến Linh

More

💔 Kêu gọi nhưng kém duyên cũng nản lắm . Có lẽ chương trình lại không làm được 😥 . Thôi thì cứ tiếp tục đăng , vạn sự tùy duyên , biết đâu ai thương tình . Ai chưa có điều kiện chia sẻ giúp mình với . Đầu tháng mong mọi sự hanh thông 🙏🙏🙏 👇🔥Mong Mọi Người Giúp Đỡ Những Người Mù Ở Bầu Bàng Bình Dương !!! Ai Chưa Có Điều Kiện Giúp , Làm Ơn Làm Phước Chia Sẻ Giúp Điện Đậu Với Nhé !!!! Mỗi lần nghe điện...
See more

4
161
0
Photos

No activity displayed
Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved