Xê Dịch Đi Nào's cover photo
Xê Dịch Đi Nào's profile picture
Xê Dịch Đi Nào

More

Xê Dịch Đi Nào's sites

𝗠𝗼̛ 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗼̛𝗶 𝗺𝗮́𝘁 𝗺𝗲̉, 𝘅𝗶𝗻𝗵 đ𝗲̣𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝗻 😘😘😘
#Mê Du Lịch. Thích Khám Phá
00:00
00:00
00:00
6
2
0
0
0

Hoàng Danh's profile picture
Hoàng Danh
Quá mê luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Tây's profile picture
Nguyễn Tây
thế giới ngoài kia thật xinh đẹp
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đ𝒆̀𝒐 𝑮𝒊𝒐́, 𝑴𝒂̃ 𝑷𝒊̀ 𝑳𝒆̀𝒏𝒈, 𝑯𝒂̀ 𝑮𝒊𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒍 𝑷𝒉𝒆̂́𝒕.
😘😘😘
Nguồn Tiktoker: toankenzy
#VietNamOi
#HaGiangOi
#Ong Trường Đạt Jr.
00:00
00:00
00:00
16
10
0
0
0

View 7 more comments

Trung Nghĩa's profile picture
Trung Nghĩa
chỗ này đi nguy hiểm nhở, dễ rơi ghê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trần Dinh's profile picture
Trần Dinh
chỉ dành cho tay lái lụa
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trần văn Kiên's profile picture
Trần văn Kiên
nhìn thấy sợ sợ nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
🌼🌼𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̂𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐚 𝐕𝐢̀ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐇𝐄̀ 🤭
𝐌𝐞̂ 𝐦𝐚̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲𝐲...
𝐂𝐨́ 𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐚 đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ đ𝐚̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̣?
------------------💜💛💚💙💗
#YANgo...See more
00:00
00:00
00:00
8
5
0
0
0

View 2 more comments

Mai Võ's profile picture
Mai Võ
1 khung cảnh quá chill ad nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Xen Ơi's profile picture
Xen Ơi
nhìn giống ở Tà Xùa hè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  • View 1 more comment

  • Xê Dịch Đi Nào's profile picture
    Xê Dịch Đi Nào
    ở Ba Vì bạn ơi
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
Khang Lee's profile picture
Khang Lee
săn mây đỉnh quá đó
Haha
 · Reply · 3 years ago