MẶP Ú's cover photo
MẶP Ú's profile picture
MẶP Ú

More

Ăn🧡là🧡cả🧡1🧡nghệ🧡thuật🧡=))))
@Cú Ăn Đêm
00:00
00:00
00:00
11
10
0
0
0

View 7 more comments

Bui Everly's profile picture
Bui Everly
sáng tạo quá nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Man Utd's profile picture
Man Utd
hay ho nhỉ :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phan Võ Xuân Tùng's profile picture
Phan Võ Xuân Tùng
ý tưởng hay
Haha
 · Reply · 3 years ago  
#𝗧𝗲𝗮𝗺 thích #𝗮̆𝗻𝗸𝗲𝗺 , #𝗸𝗲𝗺 #𝗱𝘂̛̀𝗮 #𝗮̆𝗻𝗻𝗴𝗼𝗻 #𝗶𝗰𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝗺 #𝘁𝗵𝗲𝗺𝗰𝗮𝘁𝗵𝗲𝗴𝗶𝗼𝗶 #𝘁𝗵𝗲̀𝗺 𝗮𝗶 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 #𝗮̆𝗻 gõ @sẽ có bụt hiện lên mua kem cho bạn 🍦🍦🍦🍧🍧🍧 😋😋😋
@them_ca_the_gioi
00:00
00:00
00:00
11
6
0
0
0

View 3 more comments

Nguyễn Phú's profile picture
Nguyễn Phú
món này đúng gu của tui luôn đó trời nà
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Iker Phong's profile picture
Iker Phong
nhìn mà mê ly
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Annie J's profile picture
Annie J
nhìn mà chảy nước miếng à
Haha
 · Reply · 3 years ago  
𝘾𝙤́ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙞𝙪 𝙨𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙖̀ 𝙣𝙝𝙖 =)))))))))
@Cú Ăn Đêm
00:00
00:00
00:00
8
7
0
0
0

View 4 more comments

Thanh Thuy Nguyen's profile picture
Thanh Thuy Nguyen
Bạn cũng đc thui cần gì ny
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  MẶP Ú's profile picture
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Đời sống 247's profile picture
Đời sống 247
mua chi cũng có đôi có cặp vẫn thích hơn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  MẶP Ú's profile picture
  MẶP Ú
  đúng vậy
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Phú's profile picture
Nguyễn Phú
cùng đi cùng ăn thì còn gì bằng mà
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  MẶP Ú's profile picture
  MẶP Ú
  quá sướng
  Haha
   · Reply · 3 years ago