NhữngBảnNhạc Nghe Là Nghiện's cover photo
NhữngBảnNhạc Nghe Là Nghiện's profile picture
NhữngBảnNhạc Nghe Là Nghiện

More

NhữngBảnNhạc Nghe Là Nghiện's sites (18)

Tôi đã cố gắng rồi, nhưng họ vẫn rời đi.
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Kim Oanh's profile picture
Kim Oanh
nên buông thôi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Thông cảm cho tuiii, khổ lắm.
8
1
0
0

Kim Oanh's profile picture
Kim Oanh
khổ tâm quá mà
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝘽𝙤𝙞 𝙫𝙞 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙖𝙞 𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙪𝙤𝙞 𝙢𝙤𝙩 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙨𝙚 𝙣𝙜𝙪𝙣𝙜
𝙑𝙖𝙮 𝙣𝙚𝙣..
Già Cùng Nhau Là Được | TeA, PC
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Kim Oanh's profile picture
Kim Oanh
cứ sống cho hiện tại thôi]
Haha
 · Reply · 2 years ago