Phạm Xuân Bảo's cover photo
Phạm Xuân Bảo's profile picture
Phạm Xuân Bảo

More

Phạm Xuân Bảo's sites

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, là thành phố mà mình rất muốn đặt chân tới thật nhiều để tìm hiểu những giá trị văn hóa lịch sử cũng như ẩm thực và con người nơi đây. Và tour Hà nội 1 ngày của Đất Việt Tourist theo mình nghĩ sẽ cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời đó.
Thời gian để tới Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, khoảng độ từ tháng 8, tháng 9, tháng 10. Trong đó lý tưởng nhất nên đến Hà Nội và...See more
1 / 3
Hà Nội - City Tour ( 1 Ngày)
Hà Nội - City Tour ( 1 Ngày)
Hà Nội - City Tour ( 1 Ngày)
Hà Nội - City Tour ( 1 Ngày)
Hà Nội - City Tour ( 1 Ngày)

Miền Bắc

  • Thành Phố Hà Nội - Thành Phố Hà Nội
Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến tại Việt Nam trước đây. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ
3
0
0