Song Tien's cover photo
Song Tien's profile picture
Song Tien

More

Song Tien's sites

Có Mai Có Cúc Có Đào
Có Thêm Em Nữa Ngọt Ngào Cả Năm 😉
51
2
0
0

Thắng Nguyễn's profile picture
Thắng Nguyễn
cái app này nhìn mặt lạ
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Đỗ Thu Hiền's profile picture
Đỗ Thu Hiền
thế bạn chưa có người yêu ư?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
kkkkk..... có vẻ hợp lý
"Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.
Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy ta.
Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta."...See more
60
3
0
0

Lại Thiên Thanh's profile picture
Lại Thiên Thanh
nó lại đúng quá 😂😂😂
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Trần Sang's profile picture
Trần Sang
là vk thì sao mà cãi lý coh được chứ
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Quyền Bùi Công's profile picture
Quyền Bùi Công
người xưa nói chẳng có sai
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1