Phan Andrey's cover photo
Phan Andrey's profile picture
Phan Andrey

More

Phan Andrey's sites

Ngài Thanh Sĩ - Thầm lòng khấn Đức Thế Tôn, Dạy cho con những điều còn chưa thông, Không buồn thiếu kém bạc tiền, Mà buồn thiếu kém đạo duyên với đời. Từ lâu kêu réo hết hơi, Nhưng mà không được mấy người nhứt tâm, Miễn đời hết được mê si, Nắng mưa bùn trịn quản gì thân lươn. Một lời con trẻ réo kêu, Muôn xe châu ngọc đem treo không vừa. Khó làm khắp hết người ưa, Chớ buồn kẻ chẳng muối dưa như mì...See more

Từ bi đã gọi bao lần, Tuồng đời sắp hạ con ơi, Tử sanh việc lớn ít ai lo lường

YOUTUBE.COM
0
0
0
0

Ngài Thanh Sĩ - Đang thiếp mắt ở trên giường bịnh, Bỗng nhiên nghe sét đánh bên tai; Một Đạo-Sĩ từ xa đi tới. Vừa chắp tay vừa nói lên rằng: Muôn năm xưa cùng một song thân, Thầm mừng em đạo mầu sớm tỏ, Khiến vui lòng Tông Tổ suối vàng, Đang khi anh tọa vị tham-thiền, Thấy em đang thọ bịnh bất yên, Và đang khởi tâm nguyền bỏ xác. Vì nghịch cảnh vì người bỉ bạc, Khiến lòng em muốn thác nhiều hơn. K...See more

Cơ tận thế khác nào đất động, Một phút giây đâu cũng tan hoang; Rán tu hành nầy bớ thế gian

YOUTUBE.COM
1
0
0
0

Hồng danh LỤC TỰ DI ĐÀ pháp nào cũng thua | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp. https://youtu.be/gTvKw--UinM

Hồng danh LỤC TỰ DI ĐÀ pháp nào cũng thua

YOUTUBE.COM
2
0
0
0