Phan Andrey's cover photo
Phan Andrey's profile picture
Phan Andrey

More

Phan Andrey's sites (31)

00:00
00:00
00:00
21
1
18
0
0

Nguyễn Hoa's profile picture
Nguyễn Hoa
thật thanh tịnh
Haha
 · Reply · 5 hours ago  
00:00
00:00
00:00
22
1
35
0
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
Bài hát này mỗi lần nghe là muốn khóc :(((
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Cuộc đời của Đức Từ phụ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – PHẬT CỒ ĐÀM. Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên. Một hôm xin phép vua cha, Ra thành quanh quẩn dạo qua một vòng. Thấy một người bệnh tật thương đau, Nhìn người rên siết lệ trào, Xót lòng thái tử mày chao thương ...See more

Đức Từ phụ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – PHẬT CỒ ĐÀM - Thái tử Tất Đạt Đa

YOUTUBE.COM
2
0
0
0