Thach Chanhda's cover photo
Thach Chanhda's profile picture
Thach Chanhda

More

Quá nhiều nỗi buồn :)))
22
6
0
0

View 3 more comments

Thanh Huyền's profile picture
Thanh Huyền
Buồn nhiều mệt lắm đó
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Văn Giang's profile picture
Nguyễn Văn Giang
Tâm trạng vậy Anh
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần Dinh's profile picture
Trần Dinh
Chỗ nào đẹp vậy bạn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoa Mai's profile picture
Hoa Mai is with Nguyễn Lương, Thu Hoài and 37 others
Lại cuối tuần rồi à các cậu ơiiii ❓❓❓
Đang dịch này cóa ai đi chơi không ❓❓❓
59
7
0
0

View 4 more comments

Cậu Út's profile picture
Cậu Út
đi 😜
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Thiện's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyen Van Cần's profile picture
Nguyen Van Cần
a muon đi choi ma k ai đi cung ne
Haha
 · Reply · 3 years ago