TRẦN Vĩnh's cover photo
TRẦN Vĩnh's profile picture
TRẦN Vĩnh

More

Có ai trên đây ở Đồng nai chào nhau cái nào
5
4
0
0

View 1 more comment

Minh Minh's profile picture
Minh Minh
Sài gòn thì chào nhau cái nhẹ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thanh Mỹ's profile picture
Thanh Mỹ
Huế chào Đồng Nai
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Chuyện chị em's profile picture
Chuyện chị em
chỗ nào Đồng Nai đấy a
Haha
 · Reply · 3 years ago  
cây nhà lá vườn. giờ giải quyết sao cho hết đây cả nhà ơi
48
16
0
0

View 13 more comments

Mỹ Linh's profile picture
Mỹ Linh
ngon quá đi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Phan Đức Phú's profile picture
Phan Đức Phú
làm thêm chén muối ớt nữa, chu choa khỏi phải bàn luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Dương Anh's profile picture
Dương Anh
wow! thêm đĩa muối tôm nữa con gì bằng
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
xin chào đại gia đình ha ha
35
12
0
0

View 9 more comments

Trần Tâm's profile picture
Trần Tâm
chào bạn mới nha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoàng Lan's profile picture
Hoàng Lan
biển đẹp mà vắng người quá ha, ko thấy đồi cát luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Huynh Anh's profile picture
Huynh Anh
cảnh đẹp
Haha
 · Reply · 3 years ago