Phật Pháp Audio's cover photo
Phật Pháp Audio's profile picture
Phật Pháp Audio

More

Biên Hòa : Ký Sự Sáng Ngày 14/11/2019 Đại Giới Đàn Diệu Tâm Ngày Thứ 3 / Sen Vàng Phật Giáo

Biên Hòa : Ký Sự Sáng Ngày 14/11/2019 Đại Giới Đàn Diệu Tâm Ngày Thứ 3 / Sen Vàng Phật Giáo - YouTube

https://youtu.be
15
0
0
0

Làm người dựa vào tâm chứ không dựa vào miệng. Lấy chân thành đối đãi thì nhận về thành tín, lấy giả dối dụ dỗ thì người cũng chẳng thật lòng.
Muốn được mọi người tôn trọng thì trước tiên cần học cách tôn trọng. Nếu ta không biết cách bao dung thì đối phương dựa vào điều gì để trân quý ta?
Muốn được người khác thấu hiểu thì trước tiên cần học cách lượng thứ khoan hòa. Nếu lúc nào cũng săm soi bới ...See more
2
0
0
0