Ngô Gia Huy's cover photo
Ngô Gia Huy's profile picture
Ngô Gia Huy

More

Ngô Gia Huy's site (2)

VÀO BỜ THÔI MỌI NGƯỜI ƠI, THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU NỮA ĐÂU 😞
Cho đến thời điểm này, trên khu vực biển Bình Định vẫn còn 46 tàu cá với 368 ngư dân còn trên biển, trong khi bão số 9 đã sắp đổ bộ vào đất liền.
Cũng ở Bình Định, con số này lúc 23h đêm 27/10 là 92 tàu với 668 lao động còn ở trên biển và đang đi ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Đặc biệt, hai tàu cá bị chìm trên biển tối qua với 26 lao động,...See more
5
4
0
0

View 1 more comment

TH 😘's profile picture
TH 😘
nó nhấn chìm chắc luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tâm Bùi's profile picture
Tâm Bùi
bão to thế này xác định ra đi rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoài Nhật's profile picture
Hoài Nhật
mong là đừng có thiệt hại gì nhiều chứ khổ quá rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
A close-up Lady Thean Hou temple - the largest temple in Southeast Asia
With an area of ​​6,760m2, Lady Thean Hou Temple (Kuala Lumpur, Malaysia) is the largest temple in Southeast Asia and a special destination when visitors come to this country.
Thean Hou Temple is a famous tourist destination of Chinese origin in Malaysia, located on Robson hill in the middle of Kuala Lumpur. The temple covers an area of ​​6,760 m2, which is the largest Thien Hau worshiping temple...See more
6
1
0
0

Suri Delgado's profile picture
Suri Delgado
Thanks for sharing
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Champs-Elysées - the legendary avenue of Paris
The trendy beauty of Champs-Elysées has been experienced by many people but few of them know that, before becoming a busy avenue that attracts countless tourists, this area was once a swampy beach, a field of wheat, oats and even a grazing field....See more
9
1
0
0

Thiên Minh's profile picture
Thiên Minh
i love the city of love :))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
    Ngô Gia Huy's profile picture
    Ngô Gia Huy
    every romantic people love the city of love :))
    Haha
     · Reply · 3 years ago