Trần Quỳnh Như's cover photo
Trần Quỳnh Như's profile picture
Trần Quỳnh Như

More

Trần Quỳnh Như's site (43)

Fast News's profile picture
Fast News Organization site
✔ Sau khi sử dụng phương pháp tách chiết và khuếch đại DNA của động vật chân đốt từ nguyên liệu thực vật. Kết quả cho thấy các mẫu trà được lựa chọn chứa dấu vết DNA của một loạt các cộng đồng côn trùng, tổng cộng hơn 1.200 loài khác nhau trong hơn 20 bộ. Trung bình, họ tìm thấy hơn 200 loại động vật chân đốt khác nhau trong mỗi mẫu trà.
✔ Với phương pháp và kết quả thu được từ nghiên cứu, các nhà...See more
0
0
0

+4
67
2
0
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
cơ sở vật chất hiện đại quá
Haha
 · Reply · 10 months ago  
1
Nguyễn Tươi's profile picture
Haha
 · Reply · 9 months ago  
Động lực tiết kiệm =)))
34
1
0
0

Le An's profile picture
Le An
vì một tâm hồn khỏe và đẹp à 😆
Haha
 · Reply · 1 year ago