Mỹ Phụng's cover photo
Mỹ Phụng's profile picture
Mỹ Phụng

More

nhiều người cứ thích chỉ trỏ vào cuộc sống hp của người khác
nghĩ cũng ngộ .. có chăng đó là sở thích của họ
sở thích gì kì dị ta ????
37
2
0
0

Đỗ Hồng Quyên's profile picture
Đỗ Hồng Quyên
Kệ họ thôi c ưi
Haha
 · Reply · 20 days ago  
1
Trương Thị Hồng's profile picture
Trương Thị Hồng
kiểu thích săm soi
Haha
 · Reply · 19 days ago  
1
thái độ quá dị
72
1
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
cười lên cho xênh bạn ơi
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1
    Mỹ Phụng's profile picture
    Mỹ Phụng
    Trà My chán quá bạn ơi .. cười ko nổi luôn
    Haha
     · Reply · 1 month ago  
nở nụ cười chờ đợi 1 điều gì đó
mà hình như
chờ đợi trong vô vọng thì phải
37
1
0
0

Nguyễn Thị Cẩm Hồng's profile picture
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
điều này không đến thì sẽ có điều khác thôi mà
Haha
 · Reply · 3 months ago  
1