Trần Nhật Duy's cover photo
Trần Nhật Duy's profile picture
Trần Nhật Duy

More

Xin lỗi tớ lỡ tay😎
00:00
00:00
00:00
5
2
0
0
0

Như Lành's profile picture
Như Lành
vẽ cũng không quên cà khịa nữa
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyen Jayson's profile picture
Nguyen Jayson
1 pha lật ngược tình thế rất chi và này nọ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐨̂́𝐭, 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐚̣̆𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, đ𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦. ❤️
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Nguyễn Văn Dương's profile picture
Nguyễn Văn Dương
Cứ sống tốt đi cái đã
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
    Trần Nhật Duy's profile picture
    Trần Nhật Duy
    đúng vậy, sống tốt rồi mọi thứ sẽ tốt với mình
    Haha
     · Reply · 2 years ago  
𝑹𝒐̂̀𝒊 𝒂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒂𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂 𝒏𝒉𝒂𝒖
𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝒂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 đ𝒂𝒖, 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖 𝒌𝒊̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒒𝒖𝒂 𝒎𝒂𝒖 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒔𝒂̂𝒖 🖤
00:00
00:00
00:00
4
0
0
0
0