Mon Mon's cover photo
Mon Mon's profile picture
Mon Mon

More

没事不要老跟男人生气,因为女人是书📖男人是猪🐷永远不要指望一头猪🐷能读懂一本书📖
Đừng g bao giờ tức giận với đàn ông ,bởi vì phụ nữ là sách📖 đàn ông là heo🐷va ko bao giờ mong đợi 1 con heo🐷có thể đọc hiểu 1 cuốn sách 📖
26
3
0
0

Lê Đan Phượng's profile picture
Lê Đan Phượng
giỏi tiếng trung quá
Haha
 · Reply · 1 year ago  
  Cao Lạc Minh Anh's profile picture
  Cao Lạc Minh Anh
  Đọc tiếng trung k hỉu quần què gì lun í
  Haha
   · Reply · 1 year ago  
  1
Mon Mon's profile picture
Mon Mon
e sao chép ạ
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Đặng Trâm Oanh's profile picture
Đặng Trâm Oanh
icon hơi bị nhiều
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Mon Mon's profile picture
Mon Mon updated profile picture
2
0

Mon Mon's profile picture
Mon Mon updated cover photo
1
0