Đông Không Lạnh's cover photo
Đông Không Lạnh's profile picture
Đông Không Lạnh

More

Đông Không Lạnh's site (30)

hết một ngày làm việc
+4
109
1
0
0

Nguyễn Duyên's profile picture
Nguyễn Duyên
ui con gì lăn tăn li ti thế
Haha
 · Reply · 2 days ago  
"trời lạnh là tại đông,còn "ế" là tại hạ!
#U40 rầu,,😭
49
1
0
0

Nguyễn Thanh Trúc's profile picture
Nguyễn Thanh Trúc
cuối tuần vv ạ
Haha
 · Reply · 16 days ago  
Lao động để biết ta còn biết gì"hiểu gì"
+6
55
1
0
0

Nguyễn Thị Lan's profile picture
Haha
 · Reply · 27 days ago