Kiều Thở's cover photo
Kiều Thở's profile picture
Kiều Thở

More

ngày là tất cả niềm tin của con đức Phật à
mọi thứ bây giờ đối với con điều vô nghĩa... nhưng trách nhiệm làm mẹ... đối với con gái của mình....con phải làm sao...?
hãy soi đường cho con đến,,, chân ngài,,,
nam mô thích ca mâu Ni Phật
40
3
0
0

Luong Thi Nam's profile picture
Luong Thi Nam
Nam mô a di đà Phật
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Nù Trâm's profile picture
Nù Trâm
sống lạc quan lên, đã làm mẹ phải hoàn thành nghĩ vụ bạn ơi, đôi khi sẽ gặp đc nhiều điều thú vị trong cuộc sống
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Nguyen Adam's profile picture
Nguyen Adam
Nam Mô A Di Đà Phật..
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Kiều Thở's profile picture
Kiều Thở updated cover photo
4
1

Thành Đạt's profile picture
Thành Đạt
nhìn lại muốn đi biển
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Kiều Thở's profile picture
Kiều Thở updated profile picture
1
0