Huong Crv's cover photo
Huong Crv's profile picture
Huong Crv

More

Huong Crv's sites

Huong Crv's profile picture
Huong Crv updated cover photo
3
0

🔰🔰 𝐎̂𝐧𝐠 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐇𝐚̉𝐢 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 '𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠', 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 đ𝐢
◾ Trên hành trình chở bệnh nhân bị nạn, người dân vô tình bắt gặp ông Đoàn Ngọc Hải và đã "chặn đường" để ủng hộ tiền giúp ông có thêm kinh phí để hỗ trợ những hoàn cảnh nghèo, thương tâm.
◾ Sáng ...See more
2
0
0